Binnen dit onderzoeksterrein voeren we bijvoorbeeld onderzoeken uit naar cold cases, vermiste personen, afpersing, illegale wapens, illegale medicijnenhandel, illegale puppyhandel, de modus operandi van de recherche, het functioneren van de meldkamer, de dierenpolitie en de forensische opsporing. Ook maken we reconstructies van opsporingsonderzoeken die dienen als leerdocument voor de opsporing. Tot slot verrichten we in opdracht van de politie embargo onderzoeken naar diverse fenomenen waaronder OMG’s, afpersing en ondermijnende criminaliteit.