De politie maakt bij de opsporing van misdrijven steeds vaker gebruik van inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Het betrekken van de wetenschap bij de opsporing biedt een andere manier van kijken naar het misdrijf en kan denkrichtingen bieden voor de recherche. Wij bieden de politie in lopende opsporingsonderzoeken objectieve, praktische en onafhankelijke rechercheadvisering- en ondersteuning. In de praktijk kan dat betrekking hebben op een beoordeling van de richting en het verloop het onderzoek maar ook kan het gaan om het delen van onze gedragskundige inzichten ten aanzien van het misdrijf.

Expertise van ons team
Anton van Wijk is als erkend deskundige en Ilse van Leiden als kandidaat deskundige geregistreerd in de databank van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de politieacademie (LDM). Zij kunnen derhalve worden geconsulteerd voor rechercheonderzoeken. Anton van Wijk en Ilse van Leiden hebben de training Criminal Investigative Analysis gevolgd. Anton van Wijk heeft in de Verenigde Staten de kennis over rechercheren naar ernstige misdrijven uitgebreid met de training Violent Crime Behavior, van de FBI Academy Group.