Onze kerntaken liggen op de volgende terreinen: onderzoek, advisering, methodiek- en instrumentontwikkeling, trainingen en projectbegeleiding en ondersteuning. Hieronder kunt u per kerntaak nadere informatie vinden.

Onderzoek
Bijzondere onderwerpen
Dierenwelzijn
Georganiseerde criminaliteit
Gewelds- en zedencriminaliteit
Interventies en maatregelen
Jeugd- en groepscriminaliteit
Maatschappelijke opvang
Openbare ordeverstoringen
Politie en opsporing
Slachtoffers, nabestaanden en achterblijvers
Uitgaanscriminaliteit

Advisering
Ten behoeve van beleidsbeslissingen
Ten behoeve van de opsporing

Methodiek en instrumentontwikkeling
Betrokken buurt
Checklists wapencontroles op scholen
Database Aanpakken jeugdgroepen
Gebiedsanalyse ondermijning
Handreiking duiden problematisch jeugdgroepgedrag
Hooligans in beeld
Organised Crime Lab (OCL)
Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RIHG)
Stappenplan introductie Digitaal Opkopers Register (DOR)
Stappenplan prostitutiebeleid

Trainingen
Training Alcohol, Drugs en Agressie (ADA)
Training ProActief Signaleren (PAS)

Projectbegeleiding en projectondersteuning
We begeleiden en ondersteunen projecten op lokaal of landelijk niveau. Te denken valt aan het implementeren van de groepsaanpak in een gemeente of politieregio, het opstellen van veiligheidsanalyses, schrijven van beheersplannen voor maatschappelijke opvangvoorzieningen of aan het opzetten, begeleiden en voorzitten van integrale veiligheidsoverleggen.